Jno Didrickson

Jno Didrickson 1975 yılında Juneau, Alaska’da doğdu. Kültürünün anaerkil yapısı nedeniyle annesi gibi Luk’naxadi (Kuzgun-Koho Somonu) klanından bir Tlingit yerlisidir. Babası da yine Tlingit kabilesine ait Deisheetan (Kuzgun-Kunduz) klanındandır. Jno’nun yerli sanatına ilgisi çok erken yaşlarda başlamış, halasının ve diğer oyma ustalarının çalışmalarını izleyerek kendi kendini geliştirmiştir. Eski desenleri çalışarak özgün çalışmalarında geleneksele bağlı kalma çabası içindedir. 2001 yılından bu yana Türkiye’de yaşamaktadır.

“Huna Kuzgun Paravanı” günümüze kadar ulaşabilmiş en eski ve en iyi Tlingit sanatı örneklerinden biridir. Bu çizim, hangi sanatçı tarafından yapıldığı bilinmeyen 4 Huna Kuzgun’undan birinin Jno Didrickson tarafından yapılmış kopyasıdır.